Om oss

Vi tilbyr sikkerhetstjenester for utelivsbransjen, festivaler, konserter og private tilstelninger i Bodø og omegn.

Verdier

Våre vektere har politiets ordensvaktkurs, og nye medarbeidere får opplæring og kontinuerlig oppfølging av teamledere med lang erfaring innenfor ordensvaktyrket. Dette sikrer at vi kan levere en tjeneste som lever opp til de høye kravene vi stiller til oss selv;

Sikkerhetstjenester fra Heimdall Guard Service skal være preget av grundig planlegging, god kundeservice og trygge omgivelser for gjester og ansatte.

Vi vektlegger at våre ordensvakter må inneha gode observasjons- og kommunikasjonsevner. Slik kan vi i størst mulig grad bedrive preventivt arbeid og unngå at det oppstår voldsepisoder eller tilfeller av overskjenking. Samtidig er det viktig at vi er i stand til å gripe inn når situasjonen krever det. Vi har også god kommunikasjon og et nært samarbeid med politi og skjenkemyndigheter.

Medarbeiderne våre er en fin blanding av dyktige, positive og sosiale mennesker med forskjellig bakgrunn, alder og erfaring. Dette gir oss muligheten til å skreddersy teamene vi sender ut etter oppdragets karakter og kundens behov.

Daglig leder Arild Prestøy og styreleder Danny Jalink har begge lang og omfattende erfaring fra sikkerhetsbransjen.

Arild Vaag Prestøy

Arild er født og oppvokst i Bodø. Etter fullført førstegangstjeneste meldte han seg til utenrikstjeneste og tilbrakte ett år ved NATOs styrker i Kosovo.

Vel hjemme i Norge, og Bodø, startet han på det som skulle bli en syvårig periode i vekterbransjen. Her opparbeidet han seg erfaring på flere områder, inkludert mobilt vakthold, objektvakthold, verditransport og alarmutrykning. I tillegg var han med på å etablere, og drive, Brann- og redningsteamet ved Statoils LNG-fabrikk på Melkøya.

Arild har arbeidet som ordensvakt siden 2004, og har fungert som vaktsjef for utestedene G Nattklubb og SydØst i henholdsvis åtte og tre år. Parallelt med dette har han vært ansvarlig for, eller delaktig i, vakthold og sikkerhet for bl.a. Nordland Musikkfestuke, Rock på Torvet og Parkenfestivalen.

I tillegg til erfaringen fra sikkerhetsbransjen innehar han en mastergrad i historie fra Nord Universitet. Han har også arbeidet og forelest ved universitetet.

Danny Jalink

Danny Jalink kommer opprinnelig fra Rotterdam i Nederland. Han har
utdannet seg innenfor feltet Idrett og sosialt arbeid og har studert
kampsport siden han var 14 år gammel.
I løpet av sine 25 år i utelivsbransjen har han opparbeidet seg erfaring
innenfor bartending, sikkerhet, promotering og drift. Han har dermed en
svært god helhetlig forståelse av de viktige aspektene ved
utelivsbransjen.
Erfaringen har Danny innhentet fra utesteder i Nederland, Spania og
Tyskland. Han har også arbeidet innenfor fengselsvesenet i Nederland.
Siden 2010 har Danny bodd og jobbet i Norge. Først og fremst som
ordensvakt og vaktsjef ved Sydøst og Public, men også innenfor kommunalt
barne- og ungdomsarbeid. Han har også vært ansvarlig for, eller delaktig
i, vakthold og sikkerhet for diverse festivaler i og utenfor Norge.
Danny er kampsportinstruktør, og med sin solide bakgrunn og erfaring,
hovedansvarlig for opplæring i ikke-voldelig konflikthåndtering.