Heimdall Guard Service AS er et vaktselskap som har hovedbase i Bodø.

Vi tilbyr vekter- og ordensvakttjenester av høy kvalitet, og bidrar til trygge og behagelige omgivelser. Vi tilbyr vektere og ordensvakter til festivaler, konserter, serveringssteder og private arrangementer. Vi kan også stille med ordensvakter med 24 timers forvarsel hvis en av deres ordensvakter ikke kan møte på jobb. Våre medarbeidere har lang erfaring som ordensvakter, og utfører sine oppgaver på en profesjonell og effektiv måte.

La oss ringe deg og se om det er noe vi kan hjelpe deg med

Vår filosofi

Sikkerhetstjenester fra Heimdall Guard Service skal være preget av grundig planlegging, god kundeservice og trygge omgivelser for gjester og ansatte.

Vi vektlegger at våre ordensvakter må inneha gode observasjons- og kommunikasjonsevner. Slik kan vi i størst mulig grad bedrive preventivt arbeid og unngå at det oppstår voldsepisoder eller tilfeller av overskjenking. Samtidig er det viktig at vi er i stand til å gripe inn når situasjonen krever det. Vi har også god kommunikasjon og et nært samarbeid med politi og skjenkemyndigheter.

Vår historie

Heimdall Guard Service ble etablert i 2014 og hadde sitt første hele driftsår i 2016. Ideen bak selskapet oppsto imidlertid noen år tidligere. Vi hadde på hver vår kant opparbeidet oss bred erfaring innenfor vakthold og sikkerhet. Sammen innså vi at ordensvaktyrket skiller seg fra vanlig vekterarbeid ved at det i større grad krever tilpasset opplæring og en helt annen tilnærming til arbeidet. Vi mente at det eksisterte et behov i markedet for en sikkerhetsleverandør som spesialiserte seg på vakthold innenfor utelivsbransjen og større events, som konserter og festivaler.